SOĞUK ZİNCİR'DE ÇAM ECZA

branding

TEDARİK

Alınan soğuk zincir ilaçlar depo personelimiz tarafından teslim alınır. Teslim sırasında ilacın içinde bulunduğu koruma kabının derecesi kontrol edilir. Şayet derecesi uygun değilse her bir kutu çizilerek yeniden satışı engellenir, firmadan 24 saat içinde yeni ürün istenir. Ürün teslim alınmadan önce hangi buzdolabına yerleştirileceği belirlenir ve belirlenen raflara ilaçlar hızla yerleştirilir.

motion

DEPOLAMA

Soğuk zincirle gelen ilaçlar buzdolabında +2 ile +8 derece arasında muhafaza edilir. Buzdolabında ilaç dışında bir şey bulundurulmaz. Soğuk zincirin kırılmasını engelleyecek uyarı veren dijital dereceler ( data logger ) veya uzaktan ısı takip sistemi gibi teknolojiler kullanılmalıdır. Dijital aktarımı sağlayan teklojiler ile belirli periyotlarda rapor alınıp Kalite kontrol sorumlusu tarafından imzalanıp arşivlenir.

print

ÜRÜN SÜRECİ

Soğuk zincir şartlarına uygun olarak saklanan ilaçlarımız, sipariş sistemimize düştükten itibaren, sevk edileceği yer, yol, hava şartları , süre göz ününde bulundurularak strafor içerisine yerleştirilir. Strafora yerleştirilen ürünler buz aküleriyle temas etmeyecek şekilde izole edilerek, strafor üzerine korunma koşullarını belirten etiken yapıştırılarak kargo veya sevkiyat için hazır hale getirilir.

Web

TESLİMAT

Hazırlanmış ürünler sevkiyat dolaplarında sevkiyat sorumlusu tarafından tasnif edilerek ısı kartları strafora yapıştırılır. Ürünlerimiz takibe alınır, moto kuryelerimiz tarafından hızlı ve emniyetli şekilde, ısı dereceleri korunarak teslimatı gerçekleştirilir.

SOĞUK ZİNCİR NEDİR?

Soğuk zincir: sıcaklığın kontrollü olarak sürdürüldüğü bir tedarik zinciri olarak tanımlanır. İstenilen miktarda ürünün, gereksinimi olan kişilere doğru sıcaklıkta ulaşmasını sağlayan, insan ve malzemeden oluşan bir sistemdir. Kesintisiz sürdürülen bir soğuk zincir uygulamasında ürünlerin depolanması ve dağıtımları son kullanıcıya kadar belirli bir sıcaklık aralığında yapılır. Soğuk zincirler gıda ve eczacılık endüstrisinde ve bazen de özel bazı kimyasal maddelerin taşınmasında kullanılır. Eczacılıkta, soğuk zincir uygulaması için genellikle tercih edilen sıcaklık aralığı 2 ile 8°C olmakla birlikte, sıcaklıktaki spesifik tolerans durumu (ve bu sıcaklıkta kalma süresi) ürünün özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Aşılar ve biyolojik ürünler için genelde 2 ile 8°C aralığı uygundur. Aşılar çok sıcak veya soğuk ısılara maruz kaldıklarında etkinliklerini kaybeden maddeler oldukları için soğuk zincir sistemi çerçevesinde muhafaza edilmeleri gerekir. Kullanılan aşılar etkin değilse aşı uygulamanın hiçbir anlamı yoktur. Aşıların, üretim aşaması sonrasında elde edilen etkinliklerinin devamı soğuk zincir sistemine uyulması ile mümkün olur. Soğuk zincir sisteminin iki temel bileşeni ürünün depolanmasını ve dağıtımını yönetecek insan ve depolanmada ve dağıtımda kullanılacak ve soğuk zincirin sürekliliğini sağlayacak olan malzemedir. İnsanlar; soğuk zincir sisteminin son derece önemli bir parçasıdır. En iyi ve en modern araç-gereçler mevcut olsa bile, eğer insanlar, araç-gereçleri gerektiği gibi kullanamıyorlarsa ve sistemin çalışmasına yeterli özen gösterilmiyorsa soğuk zincir etkili olamaz.

SOĞUK ZİNCİRİN TEMEL BİLEŞENLERİ

Soğuk zincir sisteminin iki temel bileşeni şunlardır: Bazı ilaçların ve aşıların depolanmasını ve dağıtımını yönetecek insan. İlacın, Aşıların depolanmasında ve dağıtılmasında kullanılacak ve soğuk zincirin sürekliliğini sağlayacak olan araçlardır. İnsanlar soğuk zincir sisteminin son derece önemli bir parçasıdır. En iyi ve en modern araç-gereçler mevcut olsa bile, eğer insanlar, araç-gereçleri (soğuk zincir takip indikitörleri) gerektiği gibi kullanamıyorlarsa ve sistemin çalışmasına yeterli özen gösterilmiyorsa soğuk zincir etkili olmayacaktır.

SOĞUK ZİNCİRİN YAPISI

Soğuk zincir, birbirini tamamlayan iki bölümden meydana gelir:

1. Soğutucuların temsil ettiği yerleşik zincir

2. İzotermik kutuların ve buz kutularının temsil ettiği mobil zincir.

SOĞUK ZİNCİRİN LOJİSTİĞİ

Aşı; sevk edilirken mesafenin uzunluğuna, iklim ve ısı özelliklerine ve sevkiyatta geçecek süre göz önüne alınıp yeterli buz aküsü konularak paketleme yapılmalıdır. Buz aküleri, aşılar ile direkt olarak temas ederse aşılar donabilir. Bu nedenle aşılar ile buz aküleri arasında kalın kağıtlar bulunmaludır.

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Çam Ezca insan kaynakları yönetimi anlayışı, ilaç sektöründe özel ihtiyaçlara proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

ÇAM ECZA KARİYER

Şirketimizin iş şeklini oluşturan temeller ışığında,"Müşteri Odaklılık, Güvenilirlik, Yenilikçilik, İnsan Odaklılık ve Çeviklik”adaylarda aradığımız niteliklerdendir. Bu kapsamda, yetenekli ve başarılı İşe Alım ekibimiz ile dikkatli, özenli bir seçme ve kariyer süreci uygulanmaktadır.

EĞİTİM YÖNETİMİ

Çam Ecza, çalışanlarının bilgi ve becerilerini tanımalarına yardım eder, gelişme ihtiyaçlarını onlarla birlikte belirler; uygun eğitim programları ile bu ihtiyaçların giderilmesine olanak tanır.Mesleki eğitimler, çalışanların işle ilgili bilgi vebecerilerini geliştirmelerine yöneliktir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetimi stratejimiz; çalışanların şirket hedeflerine yönelik çalışmalarını sağlamak ve şirket verimliliğine katkılarını artırmak amacıyla, geliştirmesi gereken alanlarını tespit ederek kişisel ve kariyer gelişimlerini sağlamaktır.

FAALİYETLERİMİZ

ECZA DEPOCULUĞU

1992 yılında ticari hayatına başlayan Çam Ecza Deposu, o günden bu güne depoculuk faaliyetlerini sürdürmektedir. Biz ekip olarak yıllardır, sağlık hizmetinin önemini ve kutsallığını kavrayarak çalışıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz yılı ve yerimizi çok önemsiyoruz. Depomuzun temel ürünlerini, soğuk zinciri gerektiren ithal ilaçlar oluşturmaktadır. Geçen yıllar içerisinde her anlamda bilgi birikimine sahip olduğumuz gibi, soğuk zincir konusunda oldukça deneyimli ve duyarlı bir kadroya da sahibiz. Ayrıca sağlıklı fiziki ortama, araca ,kaynağa, teknolojik donanıma ve ülkemizin her noktasına bu ürünleri en kısa sürede ulaştırma olanaklarına sahibiz. ISO 9001-2008 standartlarını uygulamaktayız.

MEDİKAL LOJİSTİK

1992 yılında ticari hayatına başlayan Çam Ecza Deposu, o günden bu güne depoculuk faaliyetlerini sürdürmektedir. Biz ekip olarak yıllardır, sağlık hizmetinin önemini ve kutsallığını kavrayarak çalışıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz yılı ve yerimizi çok önemsiyoruz. Depomuzun temel ürünlerini, soğuk zinciri gerektiren ithal ilaçlar oluşturmaktadır. Geçen yıllar içerisinde her anlamda bilgi birikimine sahip olduğumuz gibi, soğuk zincir konusunda oldukça deneyimli ve duyarlı bir kadroya da sahibiz. Ayrıca sağlıklı fiziki ortama, araca ,kaynağa, teknolojik donanıma ve ülkemizin her noktasına bu ürünleri en kısa sürede ulaştırma olanaklarına sahibiz. ISO 9001-2008 standartlarını uygulamaktayız.

TEDARİKÇİLERİMİZ

İLETİŞİM


İbrahimağa Cadddesi No:27 Çam Han Maltepe-Bayrampaşa / İstanbul Türkiye Yol Tarifi Alınız

0 (212) 632 33 35 +90 (212) 674 25 50 info@camecza.com GLN : 8680001086061

ANKARA ŞUBESİ : Şehit Ali Gaffar Okkan Cad. No: 40/B Gölbaşı / ANKARA

0 (312) 485 20 21 ankara@camecza.com GLN : -
IBAN NUMARALARIMIZ

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(