KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ İÇ YÖNERGESİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ İÇ YÖNERGESİ

İşbu Kişisel Verileri Koruma Komitesi İç Yönergesi (“İç Yönerge”), 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun çıkardığı ve 28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”), Çam Ecza Deposu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun olarak hazırlanmıştır.

Konumlu Düğme 2

Toggle Content goes here